اخبار ویژه

افسون روشن ضمیر جانستن، مربی ایرانی آمریکایی تیم ملی کشتی زنان آمریکا

1

افسون روشن ضمیر جانستن، مربی ایرانی آمریکایی تیم ملی کشتی زنان آمریکا، متولد ایران است و اولین زنی است که موفق شده برای تیم ملی کشتی زنان امریکا در سطح جهانی مدال کسب کند. او فنون کشتی را از پدرش آموخته.

انتشار توسط 8 تم